Regulamin konkursów

1. Organizatorką Rozdań jestem ja, Kaniuk, prowadząca
blog https://kocieczytanie.blogspot.com/ ,
2. Sponsorami nagród są podmioty zewnętrzne (wydawnictwa, księgarnie, sklepy, firmy, osoby prywatne, autorzy), określone oddzielnie dla każdego Rozdania.
3. Rodzaj nagrody oraz jej ilość podawana jest osobno dla każdego Rozdania.
4. Czas trwania Rozdania określany jest dla każdego Rozdania osobno.
5. W Rozdaniach mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, mieszkające na terenie Polski lub posiadające adres do korespondencji na jej terenie. Osoby poniżej 18 lat mogą brać udział w Rozdaniach, jeśli uzyskali zgodę jednego z rodziców lub prawnego opiekuna.
6. Każdy z Uczestników może zgłosić się do Rozdania, zostawiając max. jedno zgłoszenie/odpowiedź na pytanie konkursowe.
7. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie zgłoszenia/odpowiedzi i subiektywnej ocenie organizatorki.
8. Każde zgłoszenie musi zawierać formułę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych celem ogłoszenia wyników konkursu, tj. podanie imienia i nazwiska w przypadku wygranej.” Zgłoszenia bez tej formuły nie będzie brane pod uwagę.
9. Wyniki ogłaszane będą max. do 14 dni od dnia zakończenia Rozdania w tym samym poście na blogu https://kocieczytanie.blogspot.com/.
10. W sytuacji, gdy odpowiedź konkursowa okaże się plagiatem (jeśli zostanie to udowodnione) jej autor zostaje zdyskwalifikowany w danym Rozdaniu. Jeśli sytuacja się powtórzy, wówczas osoba ta nie będzie brana pod uwagę w żadnym Rozdaniu.
11. Jeśli plagiat zostanie ujawniony (i udowodniony) po ogłoszeniu wyników, nie dalej jak 3 dni od publikacji wyników, wówczas zostanie wyłoniony nowy Zwycięzca.
12. Zwycięzca ma 3 dni na kontakt z Organizatorką, drogą mejlową: agnieszkakaniuk@gmail.com w tytule wpisując tytuł wygranej książki/książek.
13. Zwycięzca po ustaleniu sposobu wysyłki i otrzymaniu od Organizatorki numeru konta, na który ma uiścić opłatę za wysyłkę, ma 14 dni na wywiązanie się ze zobowiązania. Jeśli w ciągu 14 dni od kontaktu ze Zwycięzcą koszt wysyłki nie zostanie pokryty, wówczas nagroda przepada na rzecz nowo wybranego Zwycięzcy.
14. Organizatorka zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych w dniu wysłania nagrody lub dniu przekazania adresu podmiotowi zewnętrznemu tj. wydawnictwu lub autorowi.
15. Koszt wysyłki nagrody ponoszą Zwycięzcy, chyba że zaznaczono inaczej.
16. Wysyłka nastąpi nie później niż 21 dni od kontaktu ze Zwycięzcą, po wypełnieniu przez niego zobowiązania, tj. pokrycia kosztów wysyłki.
17. Organizatorka wysyła nagrody tylko jako przesyłki rejestrowane, po uprzednim ustaleniu ze Zwycięzcą, jeśli koszt wysyłki leży po jego stronie, jej formy (list polecony/priorytetowy/paczka), w celu uniknięcia niejasnych sytuacji.
18. Organizatorka nie ma wpływu na sposób wysyłki przez podmioty zewnętrzne (wydawnictwo/autor).
19. Nie ma możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
20. Udział w Rozdaniach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
21. Udział w Rozdaniach oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesłania nagrody przez Organizatorkę lub osoby trzecie (wydawnictwo, autor).
22. Udział w Rozdaniach oznacza zgodę na publikację imienia i nazwiska lub nicku w przypadku wygranej.
23. Rozdania nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane, administrowane ani związane z serwisem społecznościowym Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za żadne Rozdanie.
24. Zastrzegam sobie prawo do zmiany regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: 01.04.2019

14 komentarzy:

Przed pozostawieniem komentarza pod postem, zapoznaj się, proszę z polityką prywatności bloga, której szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Polityka prywatności bloga Kocie czytanie i wyraź zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Pozostawiając komentarz, akceptujesz politykę prywatności bloga, a tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Dziękuję za odwiedziny i pozostawiony po sobie ślad. Proszę o kulturę wypowiedzi i podpisywanie się.